Tai nghe WOPOW EM216 Type-C (Chính hãng - Bảo hành 01 tháng)
Tai nghe WOPOW AU-05 AUX 3.5mm (Chính hãng - Bảo hành 01 tháng)
Tai nghe WOPOW AU-06 AUX 3.5mm (Chính hãng - Bảo hành 01 tháng)
Tai nghe PROONE Z30 (Chính hãng - Bảo hành 01 tháng)
Tai nghe PROONE Z20 (Chính hãng - Bảo hành 01 tháng)
Tai nghe PROONE Z10 (Chính hãng - Bảo hành 01 tháng)
Tai nghe UiiSii BA-T6 (Chính hãng - Bảo hành 01 tháng)
Tai nghe REMAX XII-G941 trùm đầu (Chính hãng - Bảo hành 03 tháng)
Tai nghe ZIDLI GS-66 trùm đầu (Chính hãng - Bảo hành 03 tháng)
Tai nghe ZIDLI ZH-300L trùm đầu (Chính hãng - Bảo hành 01 tháng)
Tai nghe iPhone 4/4S
Tai nghe iPhone X/7/8 bóc máy (Bảo hành 01 tháng)
Tai nghe SAMSUNG S9 AKG chính hãng (Bảo hành 01 tháng)
Tai nghe HOCO W11 Listen headphone (Chính hãng - Bảo hành 06 tháng, đổi mới tháng đầu)
Tai nghe HOCO W10 Cool Yin wireless headphone (Chính hãng - Bảo hành 06 tháng, đổi mới tháng đầu)
Tai nghe HOCO W6 Cool Hi headphone (Chính hãng - Bảo hành 03 tháng, đổi mới tháng đầu)
Tai nghe HOCO W2 headset (Chính hãng - Bảo hành 03 tháng, đổi mới tháng đầu)
Tai nghe iPhone 7/8 HOCO L7 (Chính hãng - Bảo hành đổi mới 01 tháng)
Tai nghe LG Quadbeat 3 (Chính hãng)
Tai nghe COOLMAX A66
Tai nghe ZIDLI ZH-100L trùm đầu (Chính hãng - Bảo hành 01 tháng)
Tai nghe ZIDLI GH-300 trùm đầu (Chính hãng - Bảo hành 03 tháng)
Tai nghe AWEI ES-60TY (Chính hãng)
Tai nghe AWEI ES-220HI (Chính hãng)
Loading