Đầu đọc thẻ BASEUS ACDKQ-HG USB & Type-C (Chính hãng - Bảo hành 12 tháng)
Bộ chia USB 3.0 JOYROOM S-M371 0.25M 1 ra 4 (Chính hãng - Bảo hành 12 tháng)
Bộ chia USB 3.0 JOYROOM S-M371 0.5M 1 ra 4 (Chính hãng - Bảo hành 12 tháng)
Bộ chia USB 3.0 JOYROOM S-M371 1M 1 ra 4 (Chính hãng - Bảo hành 12 tháng)
Bộ chia USB 3.0 JOYROOM S-M371 1.5M 1 ra 4 (Chính hãng - Bảo hành 12 tháng)
Bộ chia USB 3.0 JOYROOM S-M371 2M 1 ra 4 (Chính hãng - Bảo hành 12 tháng)
USB SANDISK mini 32GB (BOX - Bảo hành 1 năm)
USB SANDISK mini 16GB (BOX - Bảo hành 1 năm)
USB SANDISK mini 8GB (BOX - Bảo hành 1 năm)
USB SANDISK mini 4GB (BOX - Bảo hành 1 năm)
USB KINGSTON 16GB 3.0 101 (BOX - Bảo hành 1 năm)
Thẻ nhớ SANDISK 64GB Class 10 (Box - Bảo hành 1 năm)
Thẻ nhớ PNY 16GB class 10 (Chính hãng - Bảo hành 24 tháng)
Thẻ nhớ PNY 128GB class 10 (Chính hãng - Bảo hành 24 tháng)
Thẻ nhớ PNY 64GB class 10 (Chính hãng - Bảo hành 24 tháng)
Đầu đọc thẻ đa năng TITAN DT-02 (Chính hãng - Bảo hành 03 tháng)
Đầu đọc thẻ đơn PISEN ARC SD (Chính hãng - Bảo hành 12 tháng) - PA0450/0451
USB HP 32GB 3.0 (Chính hãng - Bảo hành 1 năm)
USB HP 16GB 3.0 (Chính hãng - Bảo hành 1 năm)
Thẻ nhớ SANDISK 32GB Class 10 (Box - Bảo hành 1 năm)
Thẻ nhớ SANDISK 16GB Class 10(Box - Bảo hành 1 năm)
Thẻ nhớ SANDISK 8GB (Box - Bảo hành 1 năm)
Thẻ nhớ SANDISK 4GB (Box - Bảo hành 1 năm)
Thẻ nhớ PNY 32GB class 10 (Chính hãng - Bảo hành 24 tháng)
Loading